Skuteczność content marketing zawsze i przede wszystkim powinna opierać się na komunikacji i zwiększaniu zaangażowania klientów. Stosując go powinno mieć się przed oczami precyzyjny i mierzalny cel. Należy przy tym pamiętać, że do realizacji jednych celów content marketing jest wręcz stworzony, do innych może być mniej skuteczny. Można go użyć np. do poprawy świadomości marki, budowania lojalności i przyciągania nowych klientów, generowania leadów, i in. Content marketing najlepiej stosować do konkretnych i merytorycznych treści i precyzyjnie określonej grupy docelowej. Treści powinny dostarczać wiedzy interesującej dla klientów. Dobry content powinien mieć wysoką jakość, nie powinien być nudny i powinien odwoływać się do emocji konsumenta. Przyda się również sporządzenie planu marketingowego opisującego kolejne działania.

Content marketing powinien posiadać wsparcie firmowe, gdyż działania marketingowe wymagają systematyczności i wytrwałości. Pomocne okażą się wszelkie szkolenia i prezentacje dla kluczowych pracowników i szkolenia oraz system motywacyjny dla pracowników zaangażowanych w kreowanie treści. Skuteczne działania wymagają pomocy i zaangażowania pracowników, np. przy prowadzeniu bloga. Content marketing dobrze powierzyć fachowcom, którzy stworzą treści angażujące odbiorców. Można zatrudnić agencję z doświadczeniem w projektach drukowanych i internetowych. Content powinien być rozpowszechniony (serwisy społecznościowe, komentowanie treści blogów i stron internetowych). Interesujące i przyciągające treści powinny być koordynowane przez menadżera. Do jego zadań należy stworzenie planu aktywności content marketing, troska o realizację palnu, budowanie relacji offline i online, zamówienie i ocena treści.