Content marketing obejmuje tworzenie i rozpowszechnianie treści angażujących i inspirujących klienta. Działania te powinny mieć na uwadze unikanie pewnego typu błędów. Pierwszym z nich są mało chwytliwe tytuły i leady. Treści mają na celu nakłonienie odbiorcy do wejścia na stronę czy uzyskania ich określonej aktywności. Nieciekawy nagłówek utrudnia te cele, nawet jeżeli główna treść jest atrakcyjna. Zdarza się także, iż wyniki okazują się nieprzeliczalne na liczby i efekty.

Marketingowcy nierzadko mają trudności z przewidywaniem i zestawieniem kosztów prowadzonych działań z korzyściami. Kolejny błąd popełniany przy content marketing to brak cierpliwości dla tego procesu, co może zniweczyć efekty. Nieskuteczny content marketing nie zajmuje się dodatkową promocją treści, a przecież zaangażowanie fanów jest częścią większej całości, która nie może istnieć bez dodatkowych działań public relations i marketingowych.

Content marketing musi opierać się na znajomości nabywców, gdyż ich nieznajomość (ze względu na specyfikę grupy docelowej, opinię liderów) nie przełoży się na udaną analizę zachowań. Błędem jest także zbyt mała wiedza, a co za tym idzie niezrozumienie specyfiki medium. Treść powinna być dobrana do konkretnego medium. W doborze treści do kanału komunikacji pomocne stają się obrazki i infografiki.

Content marketing traci na skuteczności jeżeli nie opiera się na doświadczeniach pracowników posiadających większa wiedzę o kliencie. Błędem jest również koncentrowanie uwagi na firmie, a nie na klientach. Tworząc treść należy mieć na uwadze odbiorcę, nie jej atrakcyjność ocenianą przez pracowników konkretnej firmy. Skuteczności nie sprzyja także ignorowanie danych i statystyk. Treść powinna je zawierać, tak żeby można było się nimi podzielić z innymi.