Księga stylu jest jednym z etapów strategii content marketing. Wyznacza charakter komunikacji, jej styl, ton oraz ułatwia pracę specjalistom od tworzenia treści. Budowa księgi stylu  jest sprawą indywidualną. Może być wąska i wyznaczać tylko sposób pisania tekstów lub określać szczegółowo kwestie tworzenia treści. Treści muszą być zgodne z celami content marketing. Cele powinny być przypisane do konkretnych kanałów realizowanych przez właściwe treści. Twórca treści zawsze powinien mieć na uwadze adresata treści, gdyż nie pisze dla siebie ale dla grupy docelowej. Poza tym powinien mieć jasno określony styl i ton swoich wypowiedzi, który z kolei ma współgrać z celami content marketing. W księdze stylu należy również umieścić konkretne wskazówki dotyczące szczegółowych składowych. Ustalone zasady dotyczące webwritingu, interpunkcji, gramatyki i in. zagwarantują spójność treści i brak niejasności dla autorów. Ma to znaczenie w przypadku kilku autorów treści, którzy nie posiadają ze sobą bliskiego kontaktu. Niektóre kwestie, jakie warto uregulować w księdze stylu to: wprowadzanie cytatów i wypowiedzi w tekście, podpis zdjęć, numeracja, formatowanie tekstu, linkowanie. Na etapie księgi stylu dobrze zastanowić się nad tym, które treści są dozwolone, a które nie, gdyż ma to ogromny wpływ na reputację marki. Tworzenie treści ma swój początek w kalendarzu redakcyjnym zawartym w strategii content marketing. W nim powinny się znaleźć tytuły oraz tematyka tekstu. Opublikowanie tekstu oznacza przejście do następnego kroku, czyli promocję treści. Do promowania treści powinna być wyznaczona konkretna osoba, określony czas publikowania treści oraz kanał. Następnie trzeba zająć się moderacją treści i ripostowaniem. Budowa księgi stylu zależna jest od stopnia zaawansowania content marketing.