Księga stylu (ang. style book, style guide) jest jednym z etapów budowania strategii content marketingowej . Jest ona o tyle ważna, że definiuje charakter komunikacji, jej styl i ton oraz ułatwia pracę całemu zespołowi pracującemu nad tworzeniem treści.

1. Cele treści

Jako że content marketing ma swoje cele, jego treści muszą być z nimi całkowicie spójne. Piszemy po to, by te cele zrealizować. Księga stylu powinna więc zawierać cele przypisane do poszczególnych kanałów, które to mają być realizowane poprzez tworzenie odpowiednich treści.

2. Odbiorcy

Każdy, kto tworzy treści, zawsze powinien mieć z tyłu głowy osobę, do której te treści są kierowane. Copywriter nie pisze dla siebie, a dla konkretnej grupy docelowej. Warto postawić się na miejscu odbiorcy czytając własny tekst.

3. Styl i ton

Efektywny content marketing powinien charakteryzować się jasno określonym stylem i tonem komunikacji. Określenie stylu (w tym m.in. dobór słów, długość zdań etc.) powinno być oczywiście spójne z punktem pierwszym, czyli celami treści, celami content marketingu.

4. Webwriting

Księga stylu, która cechuje content marketing powinna zawierać szczegółowe wskazówki dotyczące najbardziej szczegółowych elementów. Ustalenie zasad dotyczących webwritingu, gramatyki, interpunkcji etc., sprawi, że treści będą spójne. Oto kilka przykładów, które warto uregulować w księdze stylu: wprowadzanie cytatów, numeracja (np. zapis dat, walut etc.), struktura tekstów (forma tytułu etc.), podpis zdjęć, formatowanie tekstu i jego długość.

5. Dozwolone i niedozwolone

Content marketing wiąże się również z omówieniem i ustaleniem treści, które z nich są dozwolone bądź niedozwolone. Pomaga to uniknąć sytuacji kryzysowej, a czasem nawet uratować reputację marki.